Aaj morning me 5.30 rain ka baad indardhanus dikhai diya jo ki good rain hona ka sagun ha

image